Återvinning av stolpar

Återvinning

Vår erfarne chaufför Urban kör denna fina V8 med fullt lass returstolp för Skanova.
Under februari månad 2015 fortsätter vi arbetet med samråd med naturskyddsförening, räddningstjänst mfl. och framtagande av MKB för mellanlagring av begagnade telefonstolpar.