Om Lars Persson Åkeri AB

Lars Persson Åkeri i Rumskulla AB startades 1946 av Mauritz Persson, då man främst transporterade grus och mjölk. Verksamheten utvidgades till att även transportera barkade stolpar, timmer och impregnerade tele- och kraftledningsstolpar varefter 2 bilar ingick i rörelsen.

1968 övertog sönerna Lars och Göran åkeriet som även började transportera timmer, massaved, flis och virke för Bruza Timber AB i Bruzaholm. Åkeriet expanderade vidare och vid utgången av 2002 användes 8 bilar för främst stolptransport i Sverige, 1 bil för kyltransporter till Spanien och 1 distributionsbil i Sverige.

I dag transporteras i huvudsak stolpar för Skanova (TeliaSonera), Scanpole/Iivari Mononen, Stab Suecia, Jerol och Rundvirke Poles. Främst i Sverige men även långa stolpar till Norge. En timmerbil kör för bla. Träfrakt och Swedspan. Kraftbolaget E.ON är vår kund sedan över 10 år tillbaka, andra kunder är Vattenfall, Eltel, Transtema, Onninen, One-Nordic, Kraftringen mfl. Även specialtransporter med takstolar, fjärrvärmerör, slipers, tomtrummor mm utförs. Behovet av specialkranar har lett till ett eget bolag, Penz Cranes AB som har agenturen för timmerkranar av märket Penz från Österrike.