Lars Persson Åkeri AB – för kundens bästa

Nya kontaktuppgifter för beställningar av telefonstolpar och trummor:
Mail order @ larsperssons.se
Tfn 
070-6230135 , 0496-40135

På uppdrag av kunder såsom TeliaSonera/Skanova, E.ON, Vattenfall, Eltel, Transtema, Onninen, One-Nordic, Scanpole/Iivari Mononen, Rundvirke Poles, Fortum med flera utför vi specialtransporter över hela Sverige samt delar av Norge. Det kan röra sig om långa kraftledningsstolpar, farligt avfall, slipers, takstolar, timmer mm.