Lars Persson Åkeri AB – för kundens bästa

Nya kontaktuppgifter för beställningar av stolpar och trummor:
Mail order.persson.akeri @ telia.com
Tfn 
070-6230135 / 0485-30369
Fax 0485-30068

På uppdrag av kunder såsom TeliaSonera/Skanova, E.ON, Vattenfall, Eltel, Onninen, Scanpole/Iivari Mononen, Rundvirke Poles, SAKAB med flera utför vi specialtransporter över hela Sverige samt delar av Norge. Det kan röra sig om långa kraftledningsstolpar, farligt avfall, slipers, takstolar, timmer mm.